Samen kom je tot een beter resultaat!

Nieuwsoverzicht

Samen kom je tot een beter resultaat!

De omgevingsdialoog is afgerond. Sámen met omwonenden en belanghebbenden zijn de plannen in drie bijeenkomsten op 9 februari, 1 juni en 12 oktober naar een hoger niveau getild.

Tijdens de verschillende bijeenkomsten is er geprobeerd zoveel mogelijk input op te halen voor de planvorming van het Grôôt Kwartier. Daarnaast zijn de plannen in deze periode steeds een beetje verder uitgewerkt. Alle feedback van de aanwezigen werd steeds op een transparante wijze toegelicht en getoetst.

Dankzij de opbrengst uit het participatieproces weten wij wat de omwonenden, ondernemers en geïnteresseerden belangrijk vinden bij de herontwikkeling van de gebouwen. Het gaat met name om passende architectuur, waarbij de monumenten centraal moeten staan en behouden moeten blijven, de leefbaarheid/sociale veiligheid, groen landschap/openbaar gebied en keuzes voor de invulling en doelgroep.

Het eindverslag van de omgevingsdialoog kun je hier terugvinden.

Gerelateerde artikelen